Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Vedoucí oddĕlení
phone: +420/26605 2216
e-mail:

Ing. Zdenĕk Pohl, Ph.D.
Zástupce vedoucího oddĕlení
phone: +420/26605 2212
e-mail:

Dr. Ing. Jiří Plíhal
Zástupce oddĕlení pro spolupráci
se Škoda Auto

phone: +420/26605 2583
e-mail:

Ing. Gabriela Havlíčková
Odborný pracovník
phone: +420/26605 2583
e-mail:

Ing. Lukáš Kohout
Odborný pracovník
phone: +420/26605 2264
e-mail:

Bc. Veronika Kyznarová
Odborný pracovník
phone: +420/26605 2583
e-mail:

Ing. Raissa Likhonina
Doktorandka
phone: +420/26605 2264
e-mail:

Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Vĕdecký pracovník
phone: +420/26605 2358
e-mail:

Ing. David Pavlík, Ph.D.
Postdoktorand
phone: +420/26605 2583
e-mail:

Doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.
Vĕdecký pracovník
phone: +420/26605 2358
e-mail:


Mgr. Milada Kadlecová
Sekretářka
phone: +420/26605 2216
e-mail:

Ing. Radim Matulík
Emeritní pracovník
phone: +420/26605 2452
e-mail: